2010-06-12 11:16:27# 138. lþ.#F 138.#5. fundur. Stjórnlagaþing., til 11:34:09| A gert 14 8:13
[prenta uppsett í dálka] 138. fundur, 138. lþ.

Stjórnlagaþing, frh. 2. umr.

Stjfrv., 152. mál (heildarlög). --- Þskj. 168, nál. 1208, 1222 og 1227, brtt. 1209, 1296 og 1301.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:29]

[11:17] Hlusta | Horfa

Forsætisráðherra (Jóhanna Sigurðardóttir) (um atkvæðagreiðslu):


[11:18] Hlusta | Horfa

Bjarni Benediktsson (um atkvæðagreiðslu):


[11:19] Hlusta | Horfa

Birgir Ármannsson (um atkvæðagreiðslu):


[11:20] Hlusta | Horfa

Birkir Jón Jónsson (um atkvæðagreiðslu):


[11:21] Hlusta | Horfa

Róbert Marshall (um atkvæðagreiðslu):


[11:23] Hlusta | Horfa

Árni Þór Sigurðsson (um atkvæðagreiðslu):


[11:24] Hlusta | Horfa

Valgerður Bjarnadóttir (um atkvæðagreiðslu):


[11:24] Hlusta | Horfa

Ólína Þorvarðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[11:26] Hlusta | Horfa

Þór Saari (um atkvæðagreiðslu):


[11:27] Hlusta | Horfa

Eygló Harðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[11:28] Hlusta | Horfa

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁÞS, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GStein, GBS, JóhS, JRG, KaJúl, KLM, LMós, MSch, MPét, MT, OH, PHB, RM, SER, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

6 þm. (ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, REÁ, RR, SKK) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁsmD, EKG, GÞÞ, HHj, HöskÞ, JBjarn, JónG, KJak, KÞJ, LRM, MÁ, ÓBK, ÓÞ, ÓN, SDG, SII, SIJ, SF, VigH) fjarstaddir.

Brtt. 1209 kölluð aftur.

Brtt. 1296,1 samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1296,2--22 samþ. með 44 shlj. atkv.

3.--29. gr., svo breyttar, samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1296,23 samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1301 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EyH, GuðbH, GStein, GBS, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KaJúl, KLM, LMós, MSch, MPét, MT, OH, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SER, SKK, SkH, SJS, SSv, TÞH, UBK, VBj, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.

18 þm. (ÁI, ÁJ, ÁsmD, EKG, GÞÞ, HöskÞ, JónG, KJak, KÞJ, LRM, MÁ, ÓBK, ÓÞ, SDG, SII, SIJ, SF, VigH) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:32] Hlusta | Horfa

Birgir Ármannsson:


Ákvæði til brb., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.