2010-06-14 12:32:51# 138. lþ.#F 139.#9. fundur. Aðför og gjaldþrotaskipti., til 12:34:17| A gert 15 7:45
[prenta uppsett í dálka] 139. fundur, 138. lþ.

Aðför og gjaldþrotaskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 447. mál (árangurslaust fjárnám). --- Þskj. 768, nál. 1317.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:33]

1. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

2.--19. gr. samþ. með 56 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1317, (ný grein, verður 20. gr.) samþ. með 56 shlj. atkv.

20.--21. gr. (verða 21.--22. gr.) samþ. með 56 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.