2010-06-15 20:08:32# 138. lþ.#F 142.#11. fundur. Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012., til 20:18:38| A gert 16 14:23
[prenta uppsett í dálka] 142. fundur, 138. lþ.

Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012, frh. síðari umr.

Stjtill., 582. mál. --- Þskj. 973, nál. 1313, brtt. 1314.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:16]

[20:09] Hlusta | Horfa

Ásbjörn Óttarsson (um atkvæðagreiðslu):


[20:10] Hlusta | Horfa

Jón Gunnarsson (um atkvæðagreiðslu):


[20:11] Hlusta | Horfa

Sigurður Kári Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1314 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, GuðbH, GLG, GStein, GBS, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KLM, LRM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SKK, SF, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

6 þm. (BÁ, BirgJ, MT, ÓBK, PHB, ÞrB) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, EyH, GÞÞ, HHj, HöskÞ, KaJúl, KÞJ, MÁ, ÓN, TÞH, VigH, ÞSa) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:12] Hlusta | Horfa

Ragnheiður Ríkharðsdóttir:


[20:13] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


[20:14] Hlusta | Horfa

Ólína Þorvarðardóttir:


[20:15] Hlusta | Horfa

Ásbjörn Óttarsson:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 42:2 atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BjarnB, BVG, EKG, GuðbH, GLG, GStein, GBS, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LRM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SF, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
JónG, SKK.

6 þm. (BÁ, BirgJ, MT, ÓBK, PHB, ÞrB) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, BJJ, EyH, GÞÞ, HHj, HöskÞ, KaJúl, KÞJ, MÁ, ÓN, TÞH, VigH, ÞSa) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[20:17] Hlusta | Horfa

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra (Kristján L. Möller):