2010-06-16 03:16:14# 138. lþ.#F 142.#13. fundur. Erfðabreyttar lífverur., til 03:22:51| A gert 16 14:23
[prenta uppsett í dálka] 142. fundur, 138. lþ.

Erfðabreyttar lífverur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 516. mál (EES-reglur, upplýsingagjöf til almennings). --- Þskj. 903, nál. 1211 og 1330.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[03:18]

[03:17] Hlusta | Horfa

Þuríður Backman (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. í nál. 1211,1 samþ. með 35:13 atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GLG, GBS, JóhS, JRG, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SF, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, JónG, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SKK, TÞH, UBK.

1 þm. (VigH) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, GStein, HHj, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 37:13 atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GLG, GStein, GBS, JóhS, JRG, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SF, SkH, SJS, VBj, VigH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, JónG, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SKK, TÞH, UBK.

13 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1211,2--8 samþ. með 29 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BVG, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

21 þm. (ÁsbÓ, BÁ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, JónG, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SDG, SIJ, SKK, SF, TÞH, UBK, VigH) greiddi ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[03:19] Hlusta | Horfa

Birgir Ármannsson:


2.--14. gr., svo breyttar, samþ. með 30:14 atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BVG, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, JónG, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SKK, TÞH, UBK, VigH.

7 þm. (BJJ, EyH, GStein, GBS, SDG, SIJ, SF) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 1211,9 (ný grein, verður 15. gr.) samþ. með 29:14 atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BVG, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, JónG, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SKK, TÞH, UBK, VigH.

8 þm. (BJJ, EyH, GStein, GBS, SDG, SIJ, SF, ÞBack) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[03:21] Hlusta | Horfa

Birgir Ármannsson:


Brtt. í nál. 1211,10 samþ. með 30:13 atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BVG, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, JónG, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SKK, TÞH, UBK.

8 þm. (BJJ, EyH, GStein, GBS, SDG, SIJ, SF, VigH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

15. gr. (verður 16. gr.), svo breytt, samþ. með 30:13 atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BVG, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, JónG, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SKK, TÞH, UBK.

8 þm. (BJJ, EyH, GStein, GBS, SDG, SIJ, SF, VigH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

16.--17. gr. (verða 17.--18. gr.) samþ. með 30:13 atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, BVG, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, GÞÞ, JónG, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SKK, TÞH, UBK.

8 þm. (BJJ, EyH, GStein, GBS, SDG, SIJ, SF, VigH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.