2010-06-16 03:22:53# 138. lþ.#F 142.#14. fundur. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta., til 03:28:12| A gert 16 14:23
[prenta uppsett í dálka] 142. fundur, 138. lþ.

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 255. mál (EES-reglur, heildarlög). --- Þskj. 291, nál. 1285, 1316 og 1383, brtt. 1286.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[03:26]

[03:23] Hlusta | Horfa

Guðlaugur Þór Þórðarson (um atkvæðagreiðslu):


[03:24] Hlusta | Horfa

Magnús Orri Schram (um atkvæðagreiðslu):


Till. í nál. 1316 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 28:23 atkv. og sögðu

 já:
ÁsbÓ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, JónG, MT, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SDG, SIJ, SKK, SF, TÞH, UBK, VigH.
nei:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BVG, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, LMós, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[03:25] Hlusta | Horfa

Margrét Tryggvadóttir:


Brtt. 1286,1 samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BVG, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, LMós, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

22 þm. (ÁsbÓ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, JónG, MT, ÓBK, ÓN, RR, SDG, SIJ, SKK, SF, TÞH, UBK, VigH) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, REÁ, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

1. gr., svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BVG, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, LMós, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

23 þm. (ÁsbÓ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, JónG, MT, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SDG, SIJ, SKK, SF, TÞH, UBK, VigH) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1286,2--22 samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BVG, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, LMós, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

23 þm. (ÁsbÓ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, JónG, MT, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SDG, SIJ, SKK, SF, TÞH, UBK, VigH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

2.--31. gr. og ákv. til brb. I--III, svo breytt, samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BVG, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, LMós, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

23 þm. (ÁsbÓ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, JónG, MT, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SDG, SIJ, SKK, SF, TÞH, UBK, VigH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 1286,23 (nýtt ákv. til brb., verður ákv. til brb. IV) samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BVG, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, LMós, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

23 þm. (ÁsbÓ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, JónG, MT, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SDG, SIJ, SKK, SF, TÞH, UBK, VigH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.