2010-06-16 03:28:20# 138. lþ.#F 142.#15. fundur. Stjórnarráð Íslands (siðareglur)., til 03:30:12| A gert 16 14:23
[prenta uppsett í dálka] 142. fundur, 138. lþ.

Stjórnarráð Íslands (siðareglur), frh. 2. umr.

Stjfrv., 375. mál (siðareglur). --- Þskj. 676, nál. 1331, brtt. 1356.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[03:28]

1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1331 (5. og 7.--9. gr. falli brott) samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓBK, ÓÞ, ÓN, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SKK, SF, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (ÁsbÓ, VigH) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 1356 samþ. með 51 shlj. atkv.

6. gr. (verður 5. gr.), svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

10. gr. (verður 6. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.