2010-06-16 03:30:15# 138. lþ.#F 142.#16. fundur. Afgerandi lagaleg sérstaða Íslands varðandi tjáningar- og upplýsingafrelsi., til 03:34:09| A gert 16 14:23
[prenta uppsett í dálka] 142. fundur, 138. lþ.

Afgerandi lagaleg sérstaða Íslands varðandi tjáningar- og upplýsingafrelsi, frh. síðari umr.

Þáltill. BirgJ o.fl., 383. mál. --- Þskj. 688, nál. 1329.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[03:30]

Brtt. í nál. 1329 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, ÓN, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SKK, SF, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (ÓBK) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

Tillgr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, ÓN, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SKK, SF, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (ÓBK) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[03:31] Hlusta | Horfa

Birgir Ármannsson:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, ÓN, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SKK, SF, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (ÓBK) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[03:33] Hlusta | Horfa

Birgitta Jónsdóttir: