2010-06-16 03:34:10# 138. lþ.#F 142.#17. fundur. Stjórn fiskveiða (byggðakvóti)., til 03:37:44| A gert 16 14:23
[prenta uppsett í dálka] 142. fundur, 138. lþ.

Stjórn fiskveiða (byggðakvóti), frh. 2. umr.

Stjfrv., 424. mál (byggðakvóti). --- Þskj. 741, nál. 1346 og 1352, brtt. 1347 og 1353.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[03:35]

Brtt. 1353 samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, JBjarn, JónG, JRG, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓBK, ÓÞ, ÓN, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SKK, SF, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

14 þm. (AtlG, ÁJ, HHj, HöskÞ, JóhS, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[03:34] Hlusta | Horfa

Atli Gíslason:


1. gr., svo breytt, samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 1347 (ný 2. gr.) samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BVG, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, LMós, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

23 þm. (ÁsbÓ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, JónG, MT, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SDG, SIJ, SKK, SF, TÞH, UBK, VigH) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[03:36] Hlusta | Horfa

Einar K. Guðfinnsson:


3. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BVG, GuðbH, GLG, JóhS, JBjarn, JRG, LMós, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

23 þm. (ÁsbÓ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, JónG, MT, ÓBK, ÓN, REÁ, RR, SDG, SIJ, SKK, SF, TÞH, UBK, VigH) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, PHB, SSv, ÞSa, ÞrB, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.