2010-06-16 16:55:40# 138. lþ.#F 144.#3. fundur. Umboðsmaður skuldara., til 17:02:31| A gert 18 10:54
[prenta uppsett í dálka] 144. fundur, 138. lþ.

Umboðsmaður skuldara, frh. 2. umr.

Stjfrv., 562. mál (heildarlög). --- Þskj. 952, nál. 1366, brtt. 1367.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:00]

[16:55] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal (um atkvæðagreiðslu):


[16:56] Hlusta | Horfa

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1367,1 samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, JónG, JRG, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓBK, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SKK, SF, SSv, TÞH, UBK, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁJ, HHj, HöskÞ, JóhS, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, SkH, SJS, VigH, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:57] Hlusta | Horfa

Gunnar Bragi Sveinsson:


[16:58] Hlusta | Horfa

Eygló Harðardóttir:


[16:59] Hlusta | Horfa

Unnur Brá Konráðsdóttir:


1. gr., svo breytt, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1367,2--6 samþ. með 49 shlj. atkv.

2.--7. gr., svo breyttar, samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1367,7 (nýtt ákv. til brb. I) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 1367,8 (nýtt ákv. til brb., verður ákv. til brb. II) samþ. með 50 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. II, (verður ákv. til brb. III) samþ. með 50 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.