2010-06-16 17:28:54# 138. lþ.#F 145.#2. fundur. Skipun nefndar sem kanni forsendur verðtryggingar á Íslandi., til 17:29:19| A gert 21 14:6
[prenta uppsett í dálka] 145. fundur, 138. lþ.

Skipun nefndar sem kanni forsendur verðtryggingar á Íslandi, frh. síðari umr.

Þáltill. viðskn., 676. mál. --- Þskj. 1373.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:29]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, JónG, JRG, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SKK, SF, SSv, TÞH, UBK, VBj, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (ÓBK) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁPÁ, HHj, HöskÞ, JóhS, JBjarn, KJak, KaJúl, KÞJ, MÁ, SkH, SJS, VigH, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB) fjarstaddir.