2010-06-24 16:44:30# 138. lþ.#F 147.#4. fundur. Tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota., til 16:50:59| A gert 25 9:54
[prenta uppsett í dálka] 147. fundur, 138. lþ.

Tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota, frh. 3. umr.

Frv. fél.- og trn., 672. mál (ráðstöfun eignar til veðhafa). --- Þskj. 1365, nál. 1418, brtt. 1424 og 1426.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:47]

[16:44] Hlusta | Horfa

Guðfríður Lilja Grétarsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:45] Hlusta | Horfa

Unnur Brá Konráðsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1426 felld með 30:13 atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁsbÓ, EKG, GÞÞ, JónG, KÞJ, PHB, REÁ, RR, SKK, TÞH, UBK, ÞrB.
nei:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BVG, GuðbH, GLG, GStein, GBS, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LRM, OH, RM, SII, SIJ, SF, SkH, SJS, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (MT, ÞSa) greiddu ekki atkv.

18 þm. (BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EyH, HöskÞ, KaJúl, LMós, MSch, MÁ, ÓBK, ÓÞ, ÓN, SDG, SER, SSv, VigH, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:46] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 1424,1--3 samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1424,4.a--c samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1424,4.d samþ. með 44 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BVG, EKG, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KÞJ, KLM, LRM, MT, OH, PHB, REÁ, RM, SII, SIJ, SKK, SF, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ.

19 þm. (BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EyH, HöskÞ, KaJúl, LMós, MSch, MÁ, ÓBK, ÓÞ, ÓN, RR, SDG, SER, SSv, VigH, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:49] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 1424,4.e--f samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1424,5 samþ. með 45 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BVG, EKG, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KÞJ, KLM, LRM, MT, OH, PHB, REÁ, RR, RM, SII, SIJ, SKK, SF, SkH, SJS, TÞH, UBK, VBj, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ.

18 þm. (BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EyH, HöskÞ, KaJúl, LMós, MSch, MÁ, ÓBK, ÓÞ, ÓN, SDG, SER, SSv, VigH, ÖS) fjarstaddir.