Útbýting 138. þingi, 129. fundi 2010-06-01 16:18:01, gert 6 14:1

Heilbrigðisþjónusta, 308. mál, nál. minni hluta heilbrn., þskj. 1169.