Útbýting 138. þingi, 137. fundi 2010-06-11 17:50:28, gert 12 11:34

Aðför og gjaldþrotaskipti, 447. mál, nál. allshn., þskj. 1317.