Útbýting 138. þingi, 142. fundi 2010-06-15 11:22:23, gert 16 14:23

Aðkoma Íslands að stríðsrekstri í Írak og Afganistan, 568. mál, svar utanrrh., þskj. 1358.

Umsókn um aðild að Evrópusambandinu, 627. mál, svar féltrmrh., þskj. 1357.