Útbýting 138. þingi, 142. fundi 2010-06-15 13:30:29, gert 16 14:23

Rekstrarheimildir nýrra hjúkrunarrýma, 620. mál, svar féltrmrh., þskj. 1362.

Starfsemi ECA á Íslandi, 550. mál, svar samgrh., þskj. 1361.