Útbýting 138. þingi, 142. fundi 2010-06-15 17:38:20, gert 16 14:23

Farsýslan, stjórnsýslustofnun samgöngumála, 674. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 1369.

Meðhöndlun raf- og rafeindatækjaúrgangs, 614. mál, svar umhvrh., þskj. 1360.

Raforkuöryggi á Vestfjörðum, 637. mál, svar iðnrh., þskj. 1370.

Vegagerðin, framkvæmdastofnun samgöngumála, 673. mál, stjfrv. (samgrh.), þskj. 1368.