Útbýting 138. þingi, 142. fundi 2010-06-16 01:42:50, gert 16 14:23

Skilmálabreytingar veðtryggðra lánssamninga og kaupleigusamninga einstaklinga vegna bifreiðakaupa, 646. mál, nál. meiri hluta efh.- og skattn., þskj. 1386; nál. minni hluta efh.- og skattn., þskj. 1387.