Útbýting 138. þingi, 147. fundi 2010-06-24 10:56:49, gert 25 9:54

Greiðsluaðlögun einstaklinga, 670. mál, brtt. fél.- og trn., þskj. 1422; brtt. PHB, þskj. 1427.

Meðferð einkamála, 682. mál, frv. SKK o.fl., þskj. 1425.

Tímabundið úrræði einstaklinga sem eiga tvær fasteignir til heimilisnota, 672. mál, brtt. PHB, þskj. 1426.

Tímabundin greiðsluaðlögun fasteignaveðkrafna á íbúðarhúsnæði, 671. mál, nál. fél.- og trn., þskj. 1423.