2010-09-08 14:09:52# 138. lþ.#F 153.#6. fundur. Útlendingar., til 14:19:16| A gert 9 8:10
[prenta uppsett í dálka] 153. fundur, 138. lþ.

Útlendingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 507. mál (hælismál). --- Þskj. 894, nál. 1476, brtt. 1477.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:15]

[14:10] Hlusta | Horfa

Þór Saari (um atkvæðagreiðslu):


[14:11] Hlusta | Horfa

Róbert Marshall (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AMG, ÁI, ÁÞS, ÁsbÓ, BÁ, BirgJ, BjarnB, BVG, EKG, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, JRG, KÞJ, LMós, MÁ, ÓGunn, ÓBK, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RM, SER, SII, SKK, SF, SkH, SSv, TÞH, VBj, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack.

27 þm. (AtlG, ÁPÁ, ÁJ, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, EyH, GuðbH, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JónG, KJak, KaJúl, KLM, LRM, MSch, MT, OH, RR, SDG, SIJ, SJS, UBK, VigH, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:12] Hlusta | Horfa

Mörður Árnason:


[14:14] Hlusta | Horfa

Birgitta Jónsdóttir:


Brtt. 1477,1 samþ. með 36 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 35 shlj. atkv.

Brtt. 1477,2 samþ. með 35 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv.

Brtt. 1477,3 (ný grein, verður 5. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv.

5. gr. (verður 6. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv.

Brtt. 1477,4--13 samþ. með 36 shlj. atkv.

6.--21. gr. (verða 7.--22. gr.), svo breyttar, samþ. með 36 shlj. atkv.

Brtt. 1477,14 (ný grein, verður 23. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv.

22. gr. (verður 24. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.