Útbýting 138. þingi, 154. fundi 2010-09-09 14:59:53, gert 10 14:37

Stjórnarráð Íslands, 658. mál, frhnál. 1. minni hluta allshn., þskj. 1489; frhnál. 2. minni hluta allshn., þskj. 1490.