Útbýting 138. þingi, 158. fundi 2010-09-11 17:00:54, gert 14 11:3

Málshöfðun gegn ráðherrum, 706. mál, þáltill. AtlG o.fl., þskj. 1502.

Málshöfðun gegn ráðherrum, 707. mál, þáltill. MSch og OH, þskj. 1503.

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, 705. mál, skýrsla þingmn. um skýrslu RNA, þskj. 1501.