Útbýting 138. þingi, 164. fundi 2010-09-21 19:14:05, gert 22 8:27

Afskriftir lána, 710. mál, fsp. ÁsbÓ, þskj. 1515.

NMT-farsímakerfið, 691. mál, svar samgrh., þskj. 1514.