Útbýting 138. þingi, 14. fundi 2009-10-23 10:40:48, gert 23 11:46

Aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins, 69. mál, nál. fél.- og trn., þskj. 102; brtt. fél.- og trn., þskj. 103.