Útbýting 138. þingi, 35. fundi 2009-11-30 15:04:26, gert 1 8:42

Aðgerðir til að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði, 271. mál, þáltill. ÓGunn og LRM, þskj. 312.

Breyting á grunni vísitölu neysluverðs hjá Hagstofu Íslands, 272. mál, þáltill. ÓGunn og ÞBack, þskj. 313.

Kostnaður við meðdómendur, 189. mál, svar dómsmrh., þskj. 309.