Útbýting 138. þingi, 35. fundi 2009-11-30 19:38:45, gert 1 8:42

Atvinnuleysistryggingar o.fl., 273. mál, stjfrv. (féltrmrh.), þskj. 314.

Breytingar laga vegna frumvarps um þjónustuviðskipti á innri markaði EES, 278. mál, stjfrv. (efnahrh.), þskj. 322.

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, 255. mál, stjfrv. (efnahrh.), þskj. 291.

Kostnaður við skilanefndir banka, 119. mál, svar efnahrh., þskj. 317.

Þjónustuviðskipti á innri markaði EES, 277. mál, stjfrv. (efnahrh.), þskj. 321.