2009-12-15 20:14:22# 138. lþ.#F 45.#4. fundur. Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka., til 20:16:12| A gert 16 9:13
[prenta uppsett í dálka] 45. fundur, 138. lþ.

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, frh. 2. umr.

Stjfrv., 56. mál (áreiðanleiki upplýsinga, gildissvið laganna o.fl., EES-reglur). --- Þskj. 56, nál. 358.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:14]

1. gr. samþ. með 47 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 358, (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv.

3.--9. gr. (verða 4.--10. gr.) samþ. með 47 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.