2009-12-17 16:23:19# 138. lþ.#F 49.#5. fundur. Fjármálafyrirtæki., til 16:25:02| A gert 12 8:48
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 138. lþ.

Fjármálafyrirtæki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 258. mál (lengri frestur til að höfða riftunarmál). --- Þskj. 294, nál. 424.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:23]

1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁPÁ, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, JBjarn, JónG, KJak, KaJúl, KÞJ, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, PHB, SER, SII, SJS, SVÓ, ÞBack, ÖJ, ÖS.

5 þm. (IllG, ÓN, REÁ, RR, TÞH) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁJ, ÁÞS, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, GLG, GÞÞ, JóhS, JRG, KLM, LRM, RM, SDG, SIJ, SF, SSv, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:24] Hlusta | Horfa

Guðlaugur Þór Þórðarson:


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.