2009-12-18 11:41:10# 138. lþ.#F 50.#2. fundur. Almannatryggingar o.fl., til 11:43:53| A gert 19 11:51
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 138. lþ.

Almannatryggingar o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 274. mál (breyting ýmissa laga, lægri útgjöld ríkissjóðs). --- Þskj. 315 (með áorðn. breyt. á þskj. 442).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:43]

[11:41] Hlusta | Horfa

Jón Gunnarsson (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 19:14 atkv. og sögðu

 já:
APS, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, GuðbH, JBjarn, KJak, LMós, MSch, OH, RM, SER, SII, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BirgJ, BjarnB, EKG, GÞÞ, GStein, IllG, JónG, MT, PHB, REÁ, RR, SIJ, VigH.

30 þm. (ArndS, ÁJ, BÁ, BJJ, BjörgvS, BVG, EyH, GLG, GBS, HHj, HöskÞ, JóhS, JRG, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, ÓÞ, ÓN, SDG, SF, SVÓ, SSv, TÞH, UBK, VBj, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:42] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal: