2009-12-18 11:58:12# 138. lþ.#F 50.#9. fundur. Tekjuskattur o.fl., til 12:00:26| A gert 19 11:51
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 138. lþ.

Tekjuskattur o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 226. mál (landið eitt skattumdæmi o.fl.). --- Þskj. 251 (með áorðn. breyt. á þskj. 466).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:00]

Frv. samþ. með 21:12 atkv. og sögðu

 já:
APS, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BirgJ, GuðbH, JBjarn, KJak, LMós, MSch, MT, OH, RM, SER, SII, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BjarnB, EKG, GÞÞ, GStein, IllG, JónG, PHB, REÁ, RR, SIJ, VigH.

30 þm. (ArndS, ÁJ, BÁ, BJJ, BjörgvS, BVG, EyH, GLG, GBS, HHj, HöskÞ, JóhS, JRG, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, ÓÞ, ÓN, SDG, SF, SVÓ, SSv, TÞH, UBK, VBj, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:59] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal: