2009-12-19 11:11:11# 138. lþ.#F 53.#4. fundur. Vitamál., til 11:13:41| A gert 21 9:0
[prenta uppsett í dálka] 53. fundur, 138. lþ.

Vitamál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 74. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 74, nál. 494.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:12]

[11:11] Hlusta | Horfa

Ásbjörn Óttarsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 53 shlj. atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjörgvS, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, HHj, IllG, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SF, SJS, SVÓ, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (BirgJ) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁJ, BjarnB, BVG, GBS, HöskÞ, JóhS, LRM, SSv, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. í nál. 494, samþ. með 54 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 53 shlj. atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjörgvS, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, HHj, IllG, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KaJúl, KÞJ, KLM, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SF, SJS, SVÓ, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (BirgJ) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁJ, BjarnB, BVG, GBS, HöskÞ, JóhS, LRM, SSv, ÞrB) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.