2009-12-19 12:02:28# 138. lþ.#F 54.#1. fundur. Vitamál., til 12:03:28| A gert 17 14:8
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 138. lþ.

Vitamál, frh. 3. umr.

Stjfrv., 74. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 74 (með áorðn. breyt. á þskj. 494).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:03]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SF, SJS, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

1 þm. (ÞSa) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁJ, BVG, KÞJ, LRM, SVÓ, SSv, ÞrB) fjarstaddir.