2009-12-19 12:03:49# 138. lþ.#F 54.#2. fundur. Siglingastofnun Íslands., til 12:04:08| A gert 17 14:8
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 138. lþ.

Siglingastofnun Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 75. mál (gjaldtökuheimild og sala sérhæfðrar þjónustu). --- Þskj. 75 (með áorðn. breyt. á þskj. 493).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:04]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KaJúl, KLM, LMós, MSch, MT, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SF, SJS, SVÓ, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

2 þm. (BirgJ, ÞSa) greiddu ekki atkv.

6 þm. (ÁJ, BVG, KÞJ, LRM, SSv, ÞrB) fjarstaddir.