2009-12-19 17:20:34# 138. lþ.#F 54.#5. fundur. Ráðstafanir í skattamálum., til 17:47:12| A gert 17 14:8
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 138. lþ.

Ráðstafanir í skattamálum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 239. mál (breyting ýmissa laga, hækkun gjalda). --- Þskj. 273, nál. 515, 519, 525 og 527, brtt. 526.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:27]

[17:21] Hlusta | Horfa

Bjarni Benediktsson (um atkvæðagreiðslu):


[17:22] Hlusta | Horfa

Helgi Hjörvar (um atkvæðagreiðslu):


[17:22] Hlusta | Horfa

Birkir Jón Jónsson (um atkvæðagreiðslu):


[17:24] Hlusta | Horfa

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[17:25] Hlusta | Horfa

Magnús Orri Schram (um atkvæðagreiðslu):


[17:26] Hlusta | Horfa

Eygló Harðardóttir (um atkvæðagreiðslu):


[17:27] Hlusta | Horfa

Forseti (Árni Þór Sigurðsson):


Till. í nál. 519 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 30:24 atkv. Og sögðu

 já:
ÁJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, JónG, MT, ÓN, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa.
nei:
APS, ArndS, ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BjörgvS, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, SVÓ, TÞH, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

9 þm. (ÁPÁ, ÁsbÓ, BVG, KaJúl, KÞJ, LRM, SF, SSv, ÞrB) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 29:25 atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BjörgvS, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, SVÓ, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, JónG, MT, ÓN, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa.

9 þm. (ÁPÁ, ÁsbÓ, BVG, KaJúl, KÞJ, LRM, SF, SSv, ÞrB) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 29:24 atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BjörgvS, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, SVÓ, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, JónG, MT, ÓN, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, TÞH, UBK, VigH, ÞKG.

10 þm. (ÁPÁ, ÁsbÓ, BVG, KaJúl, KÞJ, LRM, SF, SSv, ÞSa, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:28] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal:


3.--5. gr. samþ. með 53:1 atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁJ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KLM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SJS, SVÓ, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
MT.

9 þm. (ÁPÁ, ÁsbÓ, BVG, KaJúl, KÞJ, LRM, SF, SSv, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:30] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal:


6.--9. gr. samþ. með 29:25 atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BjörgvS, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, SVÓ, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, JónG, MT, ÓN, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa.

9 þm. (ÁPÁ, ÁsbÓ, BVG, KaJúl, KÞJ, LRM, SF, SSv, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 526,1 samþ. með 53 shlj. atkv.

10. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, GStein, GBS, HHj, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KJak, KLM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, ÓN, PHB, REÁ, RR, RM, SDG, SER, SII, SIJ, SJS, SVÓ, TÞH, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞSa, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

3 þm. (ÁJ, BirgJ, MT) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁPÁ, ÁsbÓ, BVG, KaJúl, KÞJ, LRM, SF, SSv, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 526,2--3 samþ. með 47 shlj. atkv.

Brtt. 526,4--5 samþ. með 29:25 atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BjörgvS, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, SVÓ, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, JónG, MT, ÓN, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa.

9 þm. (ÁPÁ, ÁsbÓ, BVG, KaJúl, KÞJ, LRM, SF, SSv, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 526,6.a samþ. með 29:25 atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BjörgvS, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, SVÓ, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, JónG, MT, ÓN, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa.

9 þm. (ÁPÁ, ÁsbÓ, BVG, KaJúl, KÞJ, LRM, SF, SSv, ÞrB) fjarstaddir.

5 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:36] Hlusta | Horfa

Tryggvi Þór Herbertsson:


[17:38] Hlusta | Horfa

Fjármálaráðherra (Steingrímur J. Sigfússon):


[17:39] Hlusta | Horfa

Bjarni Benediktsson:


[17:40] Hlusta | Horfa

Birkir Jón Jónsson:


[17:41] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal:


Brtt. 526,6.b samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 526,7--9 samþ. með 29:24 atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BjörgvS, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, SVÓ, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, JónG, MT, ÓN, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa.

10 þm. (ÁPÁ, ÁsbÓ, BÁ, BVG, KaJúl, KÞJ, LRM, SF, SSv, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 526,10 samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 526,11--12 samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 526,13--14 samþ. með 31:22 atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, GuðbH, GLG, GStein, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, SVÓ, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, BÁ, BirgJ, BjarnB, EKG, EyH, GÞÞ, GBS, HöskÞ, IllG, JónG, MT, ÓN, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, TÞH, UBK, VigH, ÞKG.

1 þm. (ÞSa) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁPÁ, ÁsbÓ, BVG, KaJúl, KÞJ, LRM, SF, SSv, ÞrB) fjarstaddir.

Brtt. 526,15 samþ. með 30:9 atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BjörgvS, GuðbH, GLG, GÞÞ, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, SVÓ, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, BÁ, BjarnB, EKG, PHB, REÁ, RR, TÞH, UBK.

14 þm. (BirgJ, BJJ, EyH, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, JónG, MT, ÓN, SDG, SIJ, VigH, ÞSa) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁPÁ, ÁsbÓ, BVG, KaJúl, KÞJ, LRM, SF, SSv, ÞKG, ÞrB) fjarstaddir.

11.--43. gr., svo breyttar, samþ. með 29 shlj. atkv. Og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BjörgvS, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KLM, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, SVÓ, VBj, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

23 þm. (ÁJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjarnB, EyH, GÞÞ, GStein, GBS, HöskÞ, JónG, MT, ÓN, PHB, REÁ, RR, SDG, SIJ, TÞH, UBK, VigH, ÞKG, ÞSa) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁPÁ, ÁsbÓ, BVG, EKG, IllG, KaJúl, KÞJ, LRM, SF, SSv, ÞrB) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.