2009-12-22 12:03:22# 138. lþ.#F 60.#1. fundur. Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl., til 12:11:12| A gert 22 11:31
[prenta uppsett í dálka] 60. fundur, 138. lþ.

Breyting á heimildarlögum um stóriðju vegna skattgreiðslna 2010, 2011 og 2012 o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 318. mál (fyrirframgreiðslur tekjuskatts). --- Þskj. 370, nál. 595 og 596.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:07]

1. gr. samþ. með 32:17 atkv. og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SJS, SVÓ, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BirgJ, EKG, EyH, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, KÞJ, MT, PHB, REÁ, SDG, SF, UBK, VigH, ÞSa.

14 þm. (ÁJ, BÁ, BJJ, BjarnB, GÞÞ, JónG, KLM, LRM, ÓN, RR, SII*, SIJ, TÞH, ÞKG) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að honum láðist að styðja á hnapp í atkvgr.; sjá greinargerð með atkvæði.]

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:04] Hlusta | Horfa

Árni Þór Sigurðsson:


[12:05] Hlusta | Horfa

Margrét Tryggvadóttir:


[12:05] Hlusta | Horfa

Unnur Brá Konráðsdóttir:


[12:06] Hlusta | Horfa

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir:


2.--5. gr. og fylgiskjal samþ. með 33:17 atkv. og sögðu

 já:
APS, ArndS, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁsmD, ÁRJ, BjörgvS, BVG, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KJak, KaJúl, LMós, MSch, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SJS, SVÓ, SSv, VBj, ÞSveinb, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁsbÓ, BirgJ, EKG, EyH, GStein, GBS, HöskÞ, IllG, KÞJ, MT, PHB, REÁ, SDG, SF, UBK, VigH, ÞSa.

13 þm. (ÁJ, BÁ, BJJ, BjarnB, GÞÞ, JónG, KLM, LRM, ÓN, RR, SIJ, TÞH, ÞKG) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:08] Hlusta | Horfa

Pétur H. Blöndal:


[12:09] Hlusta | Horfa

Fjármálaráðherra (Steingrímur J. Sigfússon):


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.