Útbýting 138. þingi, 50. fundi 2009-12-18 11:37:12, gert 19 11:51

Umhverfis- og auðlindaskattur, 257. mál, nál. 1. minni hluta efh.- og skattn, þskj. 490; nál. meiri hluta efh.- og skattn., þskj. 495.