Dagskrá 138. þingi, 34. fundi, boðaður 2009-11-28 10:30, gert 21 9:2
[<-][->]

34. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis laugardaginn 28. nóv. 2009

kl. 10.30 árdegis.

---------

  1. Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta, stjfrv., 76. mál, þskj. 76, nál. 247, 256, 257 og 258. --- Frh. 2. umr.
  2. Fjáraukalög 2009, stjfrv., 10. mál, þskj. 10, nál. 263, brtt. 264 og 265. --- 2. umr.
  3. Ráðstafanir í skattamálum, stjfrv., 239. mál, þskj. 273. --- 1. umr.
  4. Tekjuöflun ríkisins, stjfrv., 256. mál, þskj. 292. --- 1. umr.
  5. Umhverfis- og auðlindaskattur, stjfrv., 257. mál, þskj. 293. --- 1. umr.
  6. Tekjuskattur o.fl., stjfrv., 226. mál, þskj. 251. --- 1. umr.