Dagskrá 138. þingi, 36. fundi, boðaður 2009-12-02 10:30, gert 3 8:5
[<-][->]

36. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis miðvikudaginn 2. des. 2009

kl. 10.30 árdegis.

---------

  1. Vinnubrögð á þingi -- atvinnumál -- skuldsetning og hagvöxtur (störf þingsins).
  2. Fjáraukalög 2009, stjfrv., 10. mál, þskj. 10, nál. 263 og 319, brtt. 264 og 265. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
  3. Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta, stjfrv., 76. mál, þskj. 76, nál. 247, 256, 257 og 258. --- Frh. 2. umr.
  4. Ráðstafanir í skattamálum, stjfrv., 239. mál, þskj. 273. --- 1. umr.
  5. Tekjuöflun ríkisins, stjfrv., 256. mál, þskj. 292. --- 1. umr.
  6. Umhverfis- og auðlindaskattur, stjfrv., 257. mál, þskj. 293. --- 1. umr.

  • Liðir utan dagskrár (B-mál):
  1. Tilhögun þingfundar.