Dagskrá 138. þingi, 111. fundi, boðaður 2010-04-26 15:00, gert 27 8:9
[<-][->]

111. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis mánudaginn 26. apríl 2010

kl. 3 síðdegis.

---------

 1. Óundirbúinn fyrirspurnatími.
  1. Jafnvægi í ríkisfjármálum.
  2. Skuldavandi heimilanna.
  3. Skuldir heimilanna og nauðungaruppboð.
  4. Orð seðlabankastjóra um innstæðutryggingar.
  5. Staða Íbúðalánasjóðs.
 2. Fjárhagsleg endurskipulagning sparisjóðakerfisins, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra --- Ein umr.
 3. Stjórn fiskveiða, stjfrv., 370. mál, þskj. 667, nál. 831 og 871. --- Frh. 2. umr.
 4. Skeldýrarækt, stjfrv., 522. mál, þskj. 911. --- 1. umr.
 5. Umgengni um nytjastofna sjávar, stjfrv., 589. mál, þskj. 980. --- 1. umr.
 6. Hvalir, stjfrv., 590. mál, þskj. 981. --- 1. umr.
 7. Útlendingar, stjfrv., 509. mál, þskj. 896. --- 1. umr.
 8. Happdrætti, stjfrv., 512. mál, þskj. 899. --- 1. umr.
 9. Útlendingar, stjfrv., 585. mál, þskj. 976. --- 1. umr.
 10. Íslandsstofa, stjfrv., 158. mál, þskj. 846, frhnál. 994, brtt. 798 og 995. --- 3. umr.
 11. Hlutafélög, frv., 499. mál, þskj. 876. --- 1. umr.
 12. Aðgerðir til að jafna stöðu kynjanna á vinnumarkaði, þáltill., 271. mál, þskj. 312. --- Fyrri umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Tilhögun þingfundar.
 2. Varamenn taka þingsæti.