Fundargerð 138. þingi, 34. fundi, boðaður 2009-11-28 10:30, stóð 10:30:53 til 21:23:40 gert 30 7:49
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

34. FUNDUR

laugardaginn 28. nóv.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 76. mál (Icesave-reikningar). --- Þskj. 76, nál. 247, 256, 257 og 258.

[10:30]

Hlusta | Horfa

[11:32]

Útbýting þingskjals:

[Fundarhlé. --- 19:02]

[19:31]

Hlusta | Horfa

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 2.--6. mál.

Fundi slitið kl. 21:23.

---------------