Fundargerð 138. þingi, 52. fundi, boðaður 2009-12-18 23:59, stóð 19:23:26 til 21:10:27 gert 19 10:19
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

52. FUNDUR

föstudaginn 18. des.,

að loknum 51. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[19:23]

Hlusta | Horfa


Tilhögun þingfundar.

[19:24]

Hlusta | Horfa

Forseti greindi frá því að samkomulag væri um að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp ákvæðu.

[Fundarhlé. --- 19:24]


Raforkulög, 3. umr.

Frv. JRG o.fl., 330. mál (frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi). --- Þskj. 473.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heimild til samninga um álver í Helguvík, 3. umr.

Stjfrv., 89. mál (gildistími samningsins og stimpilgjald). --- Þskj. 91.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Umhverfis- og auðlindaskattur, 3. umr.

Stjfrv., 257. mál (heildarlög, kolefnisgjald og skattur á raforku og heitt vatn). --- Þskj. 512.

[20:32]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Um fundarstjórn.

Breyting á skattafrumvarpi ríkisstjórnarinnar.

[20:48]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Pétur H. Blöndal.


Vitamál, 2. umr.

Stjfrv., 74. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 74, nál. 494.

[20:49]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[20:55]

Útbýting þingskjals:


Siglingastofnun Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 75. mál (gjaldtökuheimild og sala sérhæfðrar þjónustu). --- Þskj. 75, nál. 493.

[20:56]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjarskipti, 2. umr.

Stjfrv., 57. mál (lækkun jöfnunargjalds og EES-reglur um reiki). --- Þskj. 57, nál. 491.

[20:58]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, 2. umr.

Stjfrv., 59. mál (öryggi frístundaskipa). --- Þskj. 59, nál. 492.

[21:01]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 3. umr.

Stjfrv., 228. mál (gjöld á eftirlitsskyldar fjármálastofnanir). --- Þskj. 484, frhnál. 509 og 510, brtt. 489.

[21:05]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjármálafyrirtæki, 3. umr.

Stjfrv., 258. mál (lengri frestur til að höfða riftunarmál). --- Þskj. 294, frhnál. 497.

[21:07]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 21:10.

---------------