Fundargerð 138. þingi, 55. fundi, boðaður 2009-12-19 17:34, stóð 17:55:43 til 02:28:23 gert 21 8:24
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

55. FUNDUR

laugardaginn 19. des.,

að loknum 54. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[17:55]

Hlusta | Horfa

[Fundarhlé. --- 17:57]


Ráðstafanir í skattamálum, 3. umr.

Stjfrv., 239. mál (breyting ýmissa laga, hækkun gjalda). --- Þskj. 273 (með áorðn. breyt. á þskj. 526).

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Dómstólar, 3. umr.

Stjfrv., 307. mál (tímabundin fjölgun dómara). --- Þskj. 359.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Framhaldsskólar, 2. umr.

Stjfrv., 325. mál (gjaldtökuheimildir). --- Þskj. 431, nál. 518.

[18:17]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjóðgarðurinn á Þingvöllum, 2. umr.

Frv. ÁI o.fl., 93. mál (undanþága frá lögum um frístundabyggð). --- Þskj. 95, nál. 517.

[18:26]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008, 2. umr.

Frv. forsætisn., 286. mál (skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.). --- Þskj. 330, nál. 521, brtt. 522 og 523.

[18:55]

Hlusta | Horfa

[Fundarhlé. --- 19:34]

[20:05]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiting ríkisborgararéttar, 1. umr.

Frv. allshn., 335. mál. --- Þskj. 524.

[20:17]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu .


Samruni opinberu hlutafélaganna Flugstoða og Keflavíkurflugvallar, 2. umr.

Stjfrv., 275. mál. --- Þskj. 316, nál. 542.

[20:19]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuöflun ríkisins, 2. umr.

Stjfrv., 256. mál (breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs). --- Þskj. 292, nál. 516, 520, 528 og 530, brtt. 529.

[20:23]

Hlusta | Horfa

[22:30]

Útbýting þingskjala:

[23:04]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kjararáð, 2. umr.

Stjfrv., 195. mál (framlenging launalækkunar alþingismanna og ráðherra). --- Þskj. 219, nál. 436 og 548.

[02:03]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Fundi slitið kl. 02:28.

---------------