Fundargerð 138. þingi, 82. fundi, boðaður 2010-02-25 23:59, stóð 12:56:38 til 18:20:52 gert 26 8:22
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

82. FUNDUR

fimmtudaginn 25. febr.,

að loknum 81. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[12:56]

Hlusta | Horfa


Nauðungarsala, 3. umr.

Stjfrv., 389. mál (frestun uppboðs). --- Þskj. 697 (með áorðn. breyt. á þskj. 715).

Enginn tók til máls.

[12:57]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 718).

[Fundarhlé. --- 12:59]


Umræður utan dagskrár.

Afskriftir og fjárhagsleg endurskipulagning fyrirtækja og eigenda þeirra hjá fjármálastofnunum.

[13:30]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Guðlaugur Þór Þórðarson.


Tekjuskattur, 1. umr.

Stjfrv., 386. mál (kyrrsetning eigna). --- Þskj. 694.

[14:04]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og skattn.

[14:33]

Útbýting þingskjala:


Lokafjárlög 2008, 1. umr.

Stjfrv., 391. mál. --- Þskj. 699.

[14:33]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og fjárln.


Stjórnarráð Íslands, 1. umr.

Stjfrv., 375. mál (siðareglur). --- Þskj. 676.

[14:43]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og allshn.

[16:09]

Útbýting þingskjala:


Afgerandi lagaleg sérstaða Íslands varðandi tjáningar- og upplýsingafrelsi, fyrri umr.

Þáltill. BirgJ o.fl., 383. mál. --- Þskj. 688.

[16:10]

Hlusta | Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og allshn.


Stjórnarskipunarlög, 1. umr.

Frv. SF o.fl., 18. mál (þingseta ráðherra). --- Þskj. 18.

[17:03]

Hlusta | Horfa

[17:24]

Útbýting þingskjala:

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og sérn.


Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, 1. umr.

Frv. EKG o.fl., 342. mál (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara). --- Þskj. 613.

[17:56]

Hlusta | Horfa

[18:14]

Útbýting þingskjala:

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og sjútv.- og landbn.

Út af dagskrá voru tekin 7.--8. mál.

Fundi slitið kl. 18:20.

---------------