Fundargerð 138. þingi, 138. fundi, boðaður 2010-06-12 10:30, stóð 10:31:26 til 20:22:34 gert 14 7:49
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

138. FUNDUR

laugardaginn 12. júní,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:31]

Útbýting þingskjals:


Fjármálafyrirtæki, frh. 3. umr.

Stjfrv., 343. mál (hertar reglur). --- Þskj. 1170, nál. 1114, frhnál. 1263, 1288 og 1289, brtt. 1120 og 1320.

[10:33]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1322).


Höfundalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 523. mál (EES-reglur, takmarkanir á höfundarétti o.fl.). --- Þskj. 912, nál. 1287.

[11:04]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 574. mál (heildarlög). --- Þskj. 965, nál. 1279, brtt. 1295.

[11:05]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Réttarstaða starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 556. mál (EES-reglur, aukin vernd launamanna). --- Þskj. 946, nál. 1290.

[11:15]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Stjórnlagaþing, frh. 2. umr.

Stjfrv., 152. mál (heildarlög). --- Þskj. 168, nál. 1208, 1222 og 1227, brtt. 1209, 1296 og 1301.

[11:16]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og allshn.


Afbrigði um dagskrármál.

[11:34]

Hlusta | Horfa


Iðnaðarmálagjald, 1. umr.

Stjfrv., 661. mál (ráðstöfun gjaldsins 2010 og afnám þess). --- Þskj. 1281.

[11:35]

Hlusta | Horfa

[13:00]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 13:00]

[14:00]

Hlusta | Horfa

[Fundarhlé. --- 14:58]

[16:04]

Útbýting þingskjala:

[16:04]

Hlusta | Horfa

[17:05]

Útbýting þingskjala:

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og iðnn.


Geislavarnir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 543. mál (bann við afnotum ungmenna af sólarlömpum). --- Þskj. 933.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hafnalög, 3. umr.

Stjfrv., 525. mál (innheimta aflagjalds). --- Þskj. 1309.

[17:36]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Gjaldeyrismál og tollalög, 3. umr.

Stjfrv., 645. mál (flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands). --- Þskj. 1165.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa, 3. umr.

Frv. viðskn., 653. mál (framlenging frestunar á gjaldtöku). --- Þskj. 1217.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Loftferðir, 3. umr.

Stjfrv., 567. mál (EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 1311.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Þjóðaratkvæðagreiðslur, 2. umr.

Stjfrv., 112. mál (heildarlög). --- Þskj. 118, nál. 1292, brtt. 1293.

[17:43]

Hlusta | Horfa

[18:22]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[19:02]

Útbýting þingskjala:


Upprunaábyrgð á raforku, 2. umr.

Stjfrv., 576. mál (EES-reglur). --- Þskj. 967, nál. 1298.

[19:02]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Sameining Þjóðskrár og Fasteignaskrár Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 508. mál. --- Þskj. 895, nál. 1318, brtt. 1319.

[19:05]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra, 2. umr.

Stjfrv., 484. mál (EES-reglur, tímamörk í upplýsingagjöf). --- Þskj. 835, nál. 1291.

[19:14]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðför og gjaldþrotaskipti, 2. umr.

Stjfrv., 447. mál (árangurslaust fjárnám). --- Þskj. 768, nál. 1317.

[19:21]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samgönguáætlun fyrir árin 2009--2012, síðari umr.

Stjtill., 582. mál. --- Þskj. 973, nál. 1313, brtt. 1314.

[19:26]

Hlusta | Horfa

[19:58]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 14. og 18.--20. mál.

Fundi slitið kl. 20:22.

---------------