Fundargerð 138. þingi, 162. fundi, boðaður 2010-09-17 10:30, stóð 10:30:06 til 13:29:52 gert 17 14:53
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

162. FUNDUR

föstudaginn 17. sept.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:30]

Útbýting þingskjala:


Tilhögun þingfundar.

[10:31]

Hlusta | Horfa

Forseti greindi frá því að andmæli hefðu borist við því að dagskrármálin yrðu rædd saman.


Málshöfðun gegn ráðherrum, fyrri umr.

Þáltill. AtlG o.fl., 706. mál. --- Þskj. 1502.

[10:31]

Hlusta | Horfa

[Fundarhlé. --- 12:07]

[13:29]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá var tekið 2. mál.

Fundi slitið kl. 13:29.

---------------