Fundargerð 138. þingi, 163. fundi, boðaður 2010-09-20 10:30, stóð 10:32:15 til 18:53:14 gert 21 8:4
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

163. FUNDUR

mánudaginn 20. sept.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilhögun þingfundar.

[10:32]

Hlusta | Horfa

Forseti vakti athygli á því að gert yrði hádegishlé til fundahalda milli kl. 1 og 2.

[10:32]

Útbýting þingskjals:


Málshöfðun gegn ráðherrum, frh. fyrri umr.

Þáltill. AtlG o.fl., 706. mál. --- Þskj. 1502.

[10:33]

Hlusta | Horfa

[Fundarhlé. --- 13:00]

[14:00]

Hlusta | Horfa

[Fundarhlé. --- 17:19]

[17:51]

Hlusta | Horfa

Umræðu frestað.

Út af dagskrá var tekið 2. mál.

Fundi slitið kl. 18:53.

---------------