Útbýting 139. þingi, 66. fundi 2011-01-27 17:25:49, gert 28 7:45

Almenn áhrif skipulagsbreytinga á heilbrigðiskerfinu, 145. mál, svar velfrh., þskj. 739.

ESB-viðræður, 468. mál, fsp. SIJ, þskj. 759.

Lækkun húshitunarkostnaðar, 466. mál, þáltill. EKG o.fl., þskj. 757.

Veiting ríkisborgararéttar, 470. mál, frv. ÁJ og SER, þskj. 761.

Viðmið og mælikvarðar í alþjóðlegri þróunarsamvinnu Íslands, 469. mál, fsp. SII, þskj. 760.