2011-02-23 14:36:00# 139. lþ.#F 77.#2. fundur. Samkeppnislög., til 14:45:11| A gert 16 10:37
[prenta uppsett í dálka] 77. fundur, 139. lþ.

Samkeppnislög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 131. mál (aukið aðhald og eftirlit). --- Þskj. 705, frhnál. 793 og 874.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:44]

Frv. samþ. með 28:12 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, ÁRJ, BVG, EyH, GStein, JóhS, KaJúl, KLM, LRM, LMós, MSch, MT, MÁ, OH, ÓGunn, SER, SII, SkH, SJS, VBj, ÞSa, ÞrB, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁJ, ÁsbÓ, BÁ, BjarnB, EKG, JónG, KÞJ, ÓN, REÁ, RR, SKK, TÞH.

1 þm. (VigH) greiddi ekki atkv.

22 þm. (ÁÞS, BirgJ, BJJ, BjörgvS, GuðbH, GÞÞ, GBS, HHj, HöskÞ, JBjarn, JRG, KJak, ÓÞ, PHB, RM, SDG, SIJ, SF, SSv, UBK, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

7 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:36] Horfa

Sigurður Kári Kristjánsson:


[14:37] Horfa

Efnahags- og viðskiptaráðherra (Árni Páll Árnason):


[14:38] Horfa

Bjarni Benediktsson:


[14:40] Horfa

Magnús Orri Schram:


[14:41] Horfa

Birgir Ármannsson:


[14:42] Horfa

Valgerður Bjarnadóttir:


[14:43] Horfa

Eygló Harðardóttir:


[14:44] Horfa

Forseti (Ásta R. Jóhannesdóttir):