Útbýting 139. þingi, 76. fundi 2011-02-22 16:53:35, gert 16 10:37
Alþingishúsið

Aðalskipulög sveitarfélaga, 448. mál, svar umhvrh., þskj. 877.

Fækkun starfa á heilbrigðisstofnunum, 447. mál, svar velfrh., þskj. 875.