Útbýting 139. þingi, 77. fundi 2011-02-23 14:00:46, gert 16 10:37
Alþingishúsið

Álversframkvæmdir í Helguvík, 538. mál, fsp. REÁ, þskj. 896.

Áskrift að dagblöðum og héraðsfréttablöðum, 463. mál, svar velfrh., þskj. 876.

Dýpkun Landeyjahafnar, 472. mál, svar innanrrh., þskj. 893.

Námskeið fyrir þá sem sæta akstursbanni, 363. mál, svar innanrrh., þskj. 884.

Nöfn látinna manna í opinberum skrám, 442. mál, svar innanrrh., þskj. 892.

Raforkuöryggi á Vestfjörðum, 537. mál, fsp. EKG, þskj. 890.

Skólagjöld og lán til greiðslu skólagjalda, 536. mál, fsp. ÁI, þskj. 889.