Útbýting 139. þingi, 77. fundi 2011-02-23 14:34:17, gert 16 10:37
Alþingishúsið

Rannsóknarnefndir, 348. mál, nál. allshn., þskj. 894; brtt. allshn., þskj. 895.